Thursday, May 7, 2020

Dorohostajski - munsztuk (hiszpanski) II

Salvete Omnes,
[in Polish]
imć pan Krzysztof Dorohostajski, rycerz waleczny, towarzysz husarski, min dowódca prawego skrzydła w zwycięskiej wojsk polsko-litewskich bitwie pod Kokenhausen 23 czerwca 1601, uczestnik szturmu na mury Smoleńska  13 czerwca 1611, w swym dziele o koniach czyli Hippice opisuje munsztuk 'hiszpański' który jest podobny adziamskiego (od Adziamu czyli Persji). Munsztuk ma zakrzywiona, krótką czankę, którą autor nazywa ussarską (tak jak w przednio opisanym munsztuku).
 
Opis autora:
'Munsztuk zupełny hiszpański, na kształt adziamskiego, z gęsią szyją sowitą, z łańcuszkiem cały, z kolcami miasto igrzyska poprzecznemi, z czanką krótką, zakrzywioną ussarską, z sowitem uchem szrubowanem.
Tego munsztuka, dla kształtu, do stroju adziamskiego używają, względem krotochwil raczej, aniżeli z potrzeby, bo może być do wargi końskiej i bez nagłówka przypięty; pożyteczny jednak jest do jazdy w mieście, koniom albo raczej parepom wolnym, dobrej i postanowionej gęby, załamuje, i czyni smaczne dzierżenie, nóg podnoszenie i ozdobnego chodzenia nakłada.''

..
 Valete

No comments: