Saturday, March 31, 2018

Good Saturday & pisanki

Salvete Omnes,
today in Polish Catholic churches, around the world, you can carry your basket with swieconka.. and get your pisanki blessed too.
Poland has its own breed of crested chicken - Czubatka - and for Easter most certainly an example of fine rooster can adorn my blog. Note that the Polish Partitions, World War II and Communist regime caused many things Polish to cease to exists.

las night I was looking at many paintings of Crucifixion and this one includes an example of an early XVI (AD 1501) century horse armor or barding. Jorg Breu the elder pinxit


and the late Italian XVI century armor from the Metropolitan Museum of Art
MET
a close up on curb-bit from a different set of armor from the MET


Valete

Friday, March 30, 2018

Good Friday or Crucifixion


Salvete Omnes,
and so we have the Good Friday  today - always a good day to watch again the Passion of Christ by Mel Gibson.
a few images of Christ of Christ in art through the ages

ecce homo


Add caption

valete!
ps
Spain is famous for her religious processions and religious confraternities of the Holy Week (La Semana Santa), especially Andalucia, where on Wed the Spanish Legion carried Mayor Dolor in Antequera,  yesterday the Spanish Legion sung its song in Malaga, Traslado del Christo de la Buena Muerte.

Thursday, March 29, 2018

Ambasadorowie JKM Wladyslawa IV w Paryzu AD 1645 cz II.

Salvete Omnes,
[in Polish]
@ The Trustees of the British Museum

wielki Czwartek, tedy kontynuujmy z wjazdem wspaniałym ambasadorów JKM Władysława IV do Paryża, jakże niezwykły musiał się wydawać mieszkańcom Paryża  przejazd Wielkopolan  reprezentujących splendory i dzielność Sarmacyji europejskiej jaka była Rzeczpospolita Obojga Narodów:

Pan Jan Trach Gninski w tetelowej ferezyi sobolej, czapka takaż, kita z zaponą dyamentową, także na koniu tureckim, rząd różnemi sadzony kamieńmi, siodło, czaprak z turecka haftowany, przy głowie u konia kita druga z zaponą dyamentową, pałasz pod nogą złocisty z kamieńmi, którego jednak robota, nietak się spektatorom podobała, jak ćwiczenie konia, na którym siedział: bo jeszcze Królestwa Ich. Mość niewidząc, a już na kolana padał, schylając głowę aż do samej ziemi.
Panowie: Szenberk, Chocimirski, dway bracia Dzialynscy, Pan Oswiecim, Pan Morsztyn i Pan Orzechowski sistrzeniec JMci Xsiecia Biskupa, wszycy bogato ubrani, w teleby, axamity roznych kolorow, sobolami, rysiami podszytych, na koniach Tureckich bogato ubranych.
Panowie Bociszewski, Jaronowski, Szweykowski, Sierakowski, Czeski, Swieniarski, Pinowski, Kolucki, Brzeczkowski, Tremboszowski i Madaliński ubrani takze pieknie, konie osiedli.

Pan Przyjemski Sekretarz Ambassady, także pięknie siedział na koniu, jechał potem z nim Ks. Kumkali Rezydent Króla Polskiego na tym dworze, na koniu Polskim ubranym w axamit po Rzymsku, prowadził go Kapitan zbrojnych ludzi Królewskich, i Kanclerza, bogato etc. i przystoynie po Franzuzku ubrani.
Nakoniec iechali Poslowie przed ktoremi Mr: Berlize Introduktor od Krolestwa Jchmosci naznaczony. JMci Xsiaze Biskup warminski [Wacław Leszczyński] w fiialkowym tubinie i kapeluszu, na ktorym binda pelna dyamentow.
Po prawej stronie jechał JP. Wojewoda, po lewej w telecie, z złotem, kamieni pełno wszędzie tak na broni, jako i na strzemionach, rubinów, dyamentów, turkusów, czaprag złotem w kwiaty haftowany, koń ukowany podkowami zlotemi, z których umyślnie jedna na ulicy odpadła.
[...]
Po tem Pan Ciekliaski Kasztelan w zlotoglowie, czapka Sobola, na koniu Tureckim, szumno ubranym.
Za nim dwoje Xsiazat Polskih, mianowicie: Xsiaze Radziwill i pan Zamoyski, syn [Tomasza].
Bula tez liczba wielka wozów z rzeczami, które aż noc na ulicach zastała, [...] Kiedy minąwszy pałac Krolestwa Jchmosc zsiedli do pałacu Monsieur de Vandome; ulice, okna, pełne i do zliczenia niepodobne.

Valete!
ps
niezwykloscia tego wjazdu jest to, ze zachowały się rysunki  Stefano della Bella (1610-1668) wykonane w czasie przejazdu - 14 kart 229mmx483mm, wykonane ołówkiem, piórkiem i akwarela - znajdują się w kolekcji Royal Library at Windsor Castle (reprodukowane w ksiazce A.f. Blunt, The Drawings of Castiglione and Stefano della Bella at Windsor Castle, 1954).
Zadziwiające, ze tzw ministerstwo kultury RP jeszcze nie wydało albumu z tymi niezwykłymi rysunkami...ze te rysunki są właściwie nieznane ani tez nikt ich nie używana do pokazywania swiata Rzeczpospolitej Obojga Narodów..

Tuesday, March 27, 2018

Baron de Eisenberg - 7 breeds

Salvete Omnes,
looking at the Swedish museum collections on wiki commons I came across several pages with horses from baron d'Eisenberg's work Description de Manege Moderne. 
I am always interested in the iconography of the period showing horses with breed characteristics, and this XVIII century work on equitation affords us such a splendid look.

Nota bene lovely engravings done by B. Picart et al.
First part of images comes from the Livrustkammaren collection , via from wiki - 1740 edition, they say -

 and the wonderful Gallica they have the entire book - from 1737, and from there come the other horses
 


enjoy

Sunday, March 25, 2018

Ambasadorowie JKM Wladyslawa IV w Paryzu AD 1645 cz I.

Salvete Omnes
[in Polish] :
cóż za bogactwo kolorów i różnorodność strojow narodowych ambasady polskiej,   to ci dopiero były czasy .
Jeźdźcy, wierzchowce i rzędy a bron paradna poselstwa królewskiego
 .. wjazd [w]spanialy poselstwa polskiego na zaślubiny per procura przez króla polskiego Wladyslawa IV księżniczki mantuanskiej Ludwiki Marii Gonzagi 
Poselstwo [Krzysztof] Opaliński herbu Łodzią Wojewoda Poznański (tu portret) prowadził z ks biskupem warminskim....
 [stępią szli tedy]
 Pan Chłapowski Rotmistrz pieszy, JPana Wojewody Pozn. Opalińskiego, na nim żupan atłasowy żółty, ferezya szkarłatna sobolami podszyła, czapka złotogłowowa sobola, zapona rubinowa przy piórach białych żórawich, buzdygan złocisty. W ręku na drzewie Indyjskiem, przy boku miał szablę turkusami sadzoną, pod lewą nogą koncerz, takąż robotą jako i szabla: koń pod nim cudny, siodło i czaprak haftowany złotem w kwiaty, strzemiona srebrne szerokie: na głowach podpierścień takiż: wodza, z łańcuchów srebrnych bardzo pięknej roboty.

Po tem jechał Pan Pieczowski Rotmistrz pieszy Jmci Xięcia Biskupa Warmińskiego, w żupanie atłasowym szkarłatnym, w ferezyi axamitney zapona z piórami iak i u pierwszego Rotmistrza: na konu też tak dobrym i tak przystojnym iako i pierwszy.

 Pan Choiński Koniuszy i Rotmistrz karabinierów JPana Wojewody, za nim jechał; na którym żupan atłasowy ceglasty, ferezya axamitna zielona, z czapką axamitną tegoż koloru, 6. piór żórawich białych i zaponą kamieniami sadzoną, na koniu cudnym i bogato przybranym siedział, szabla i koncerz  takiż jako i u pierwszych dwóch.

Za nim jechał Pan Trzeciecki starszy pokojowy JP. Wojewody Poznańskiego w żupanie atłasowym fijałkowym, w kontuszu łabinowym tejże maści sobolami podszytym, czekan w ręku bułatowy złocisto oprawny, szabla i koncerz turkusami sadzony, siodło i czaprak, haftowany złotem i srebrem, nagłówek, podpierścień takiż a wodza z łańcuszków złotych.

 Po nim następował Pan GowarszewskiKoniuszy i starszy pokojowy JMci Księcia Biskupa Warmińskiego Leszczvńskiego, w żupanie atłasowym białym, w ferczyi axamitnej karmazynowej, podszytej złotogłowejem mając w ręku kilof1) złocisty, na cudnym i strojnym koniu, jako i insi starsi; za nim 16. pokojowych JMci Księcia Biskupa Warmińskiego, imiona których są te: Pan Karwat, Pawłoski, Stradzewski, Werda, Przeclawski, Stokowski, Ossowski, Wdski, Pilchowicz, Pruskowski, }Vernerski, Zdazowski, wszyscy W żupanach atłasowych popielatych, w ferezyach i czapkach axamitnych zielonych pod piórami białemi żórawiemi, w tenże sposób ustrojeni jako i pierwsi.

Za niemi jechał Pan Byliński Koniuszy JP. Wojewody w żupanie atłasowym karmazynowym, w ferezyi axamitnej siarczystej maści, sobolmi podszytej: ubrany sam i koń tak strojno i bogato jako i drudzy. Przed którvm dwóch Masztalerzów prowadziło konia Tureckiego białego JP. Wojewodzinego, siodło na tym koniu całe było złotem okryte, turkusami suto sadzone, czaprak haftowany złotem, nagłówek, podpierścień, także i wodza z łańcuchów złotych, tenże koń ceny niezwyczajnej ze srebrnemi podkowami, pod kitą, na czele róża rubinowa, koncerz złoty suto rubinami i turkusami tak sadzony, że próżnego miejsca mało co znać było; za nim trzech Siermaczów na koniach, w atlasowej barwie.

Potem Pan Szczodrowski Pułkownik Polski, Rotmistrz natenczas JP. Wojewody, na koniu tureckim białym w bród farbowanym ceny wysokiej, siodło czaprak, haftowany złotem i srebrem, na ktorym miesiączki małe srebrne złociste, ubrany sam w złotogłów Perski, z skrzydłem białem na plecach, czapka złotogłowa sobola, przy której pioro żórawie bardzo piękne, i zapona z kamieńmi, mając z obu stron sobie dwóch pajuków po turecku ubranych, którzy się poślisk trzymali, i siekierki długie na ramionach nieśli.

Potem ze strony Krolestwa [Francji] Jchmosci jechali cześć wielkich Panów i znacznych u nas, mianowicie Gwardya Duca d'Orelans, Prince de Conde i Duca Dangien; druga cześć prowadzila Panow Polakow, korzy godnością i pokrewnoscia bliscy byli Posłom, mianowicie: Pan Aleksander graf z Bnina Opalinski, brat stryjeczny JP. wojewody, - Pan Aleksander Sielski Marszałek JMci xsiecia Biskupa, - Pan Stanisław Kostka Graff z Stemberka, ubroni w bogate szaty, ze zlotemi kwiatami, przyktorych guzy zlote z kamieniami, u czapek kity , na koniach tureckich w siadania od złota, od kamieni, po trzy lancucuchow szczerozlotych na wodzach. - Pan Adryan Słupecki siostrzeniec JMci Xsiecia Biskupa - Pan Luarestus Bełżecki - Pan Franciszek Ciswicki; Pan Stanisaw Proski Komornik Poznański Marszałek JP Wojewody, wszyscy pięknie dosyć i bogato konie osiedli.
cdn
valete!
ps
za Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze z rękopisów, tudzież dzieł et al. Niemcewicza

Friday, March 23, 2018

Two Polish Eagles - Vasa dynasty

Salvete Omnes,
a common saying goes: ''beauty is in the eye of the beholder,''  - but I rather subscribe to the views expressed by Roger Scruton in his works and talks on Beuaty.
Hence I am pleased to share with you  these two objects from the Waza (Vasa) kings period in Polish history, mostly because they are unusual and beautiful at the same time, methinks - :)  Note that these two represent what must have been a vast number of the sumptuous art objects made for the elites of Polish-Lithuanian Commonwealth.
First, the unusual one -  it is a beautiful Persian carpet!
Safavid carpet with the White Eagle

this carpet comes from the time of king Zygmunt III Vasa reign, when Polish rulers were looking to find allies against the Ottoman menace to Polish lands and interests, and the carpet is associated with the unusual expedition of His Royal Majesty faithful servant, merchant and traveler Sefer (Seweryn) Muratowicz to shah Abbas I of Safavid Persia .
from Wiki

Pan Sefer, being a private diplomatic envoy of our king,   during his trip to the courts of shah Abbas in 1601-1602 commissioned this rug in the imperial workshop.
and the Polish Eagle in the center
Sefer Muratowicz' voyage to shah Abbas I is described in a document, so called 'Relacyja,' and you can read Michal Polczynski (from Georgetown University) fine article here.
The article also includes the translation of the Relacyja and many interesting details, icluding the list of obejcts brought from Iran:

Official Persian embassy visited Polish-Lithuanina Commonwealth in 1605, and some of its members are depicted on the Stockholm Roll, painted for the Royal Castle in Warsaw (completely destroyed by the Germans 1939-45 and rebuilt mostly during the post-war Polish Peoples Republic).

Second object is simply breath taking and also unusual
White Eagle from Paris

   It is our Polish eagle made out of gold, pearls, precious and semit precious stones, commissioned circa AD 1638, it was commissioned by our second king of Waza family, Władysław IV. 
Created out of enameled gold, hessonite garnet, 149 rubies, emeralds, pearls.
King gave this jewel, along with other gifts, to his much beloved  Cecilia Renata of Austria, note that the king and queen had a son, Zygmunt Kazimierz, a boy of great expectations and greatly beloved, but he passed away to the bottomless sorrow of the whole kingdom and his grieving father.

The jewel, being part of the treasure owned by our next king from the Waza family
  Jan II Kazimierz (John II Casimir) shared his royal owner's fate. The king, 
upon abdicating our Polish throne, took his private treasure and possessions and moved to live in France under Louis XIV. There the jewel was transferred to Louis XIV in 1673 and has been in the French possession ever since, housed at the Louvre Museum in Paris. 

Note that Jan II Kazimierz had a son, Jan Zygmunt, with his French wife but he died in infancy, but had a nephew Wladyslaw Konstanty 'Snopkowski' also known as count Wasenau/Vazenault or Vasenok, who was his brother Wladyslaw IV's son by his beautiful mistress  Jadwiszka Łuszczkowska from city of Lwow.
Wladyslaw Konstanty was even named in part of the deposed king's last will and testament, among others he was to get 30,000 gold livres, but in fact he did receive less than 900 livres from his uncle's estate, thanks to duke de Conde's cordiality and good nature,  Louis XIV took the rest.  The last Polish Waza went to queen Kristina living in Rome, and there he died in 1698.

Tuesday, March 20, 2018

Nowruz e Shoma Pirooz - Spring Equinox

Nowruz e Shoma Pirooz !

Antiochos of Commagene and Zeus
Antiochos of Commagene and Mitra

Spring Equinox and the New Year or Nowruz is coming - may it be fruitful and healthy

Indo-Parthian or Indo-Saka couple

Gondophares


also a Gondophares coin  -  detail
Ivory from Bagram

enjoy

Sunday, March 18, 2018

Sergey Yatsenko - ancient Iranian Costume


Salvete Omnes,
great news for all students of ancient Iranian peoples and their culture, especially the costume!
Russian scholar Sergey A. Yatsenko published, on his Academia page, all illustrations from  his  fantastic  study on the ancient Iranian costume.
These are large pdf files so they are divided in 5 parts:
List of illustrations
part 1
part 2
part 3
part 4
part 5

Thank you prof. Yatsenko
Valete!

Wednesday, March 14, 2018

Spirydion Ostaszewski - konie polskie XIX w

Salvete Omnes,
[in Polish]
kontynuując z ostatniego wypisu, imć pan Spirydion Ostaszewski napisał i opublikował prace pt
Wiadomość o stadach Wołynia, Ukrainy, Pobereża i Podola, w Roczniki Gospodarstwa Krajowego, styczeń 1858.
Patriota, weteran powstańczy, stary ułan i kawalerzysta nie omieszkał także napisać  nieco na temat starodawnych koni polskich:

O Podolu w polskiej historii et kulturze
Valete!

Tuesday, March 13, 2018

Konie Polskie - stan z polowy XIX w

Juliusz Kossak, Mohort prezentujący stado księciu Józefowi

Salvete Omnes,
[in Polish]
i znów o koniu polskim, drogim duszy mej  a wyobraźni.
Ergo, zaczerpnijmy z bogactwa hipologicznych źródeł XIX-wiecznych, i przedmiotem będzie koń polski ukazany w pracy ukrainnego hipologa Spirydona lub Spirydiona Ostaszewskiego.
Na imci Spirydiona natrafiłem czytając dzieło hipologa XX-wiecznego Witolda Pruskiego pt Dwa wieki hodowli koni arabskich 91778-1978) i jej sukcesy w świecie, Warszawa 1983.
Dzisiaj można czytać prace pana Spirydiona poprzez Federacje Bibliotek Cyfrowych.
I przeglądając te prace natrafiłem na wzmianki o koniach polskich, dzisiaj zacytuje to co napisał w 1852 roku, a w następnym wypisie jego przemyślenia z okresu końca lat 1850tych w temacie konia polskiego.
      Imć pan Ostaszewski, w Miłośniku Koni, wydanym w Kijowie w 1852, tak pisze o koniach polskich polowy XIX wieku, głownie na Ukrainie, Podolu i Wołyniu, ale i w Wielkopolsce.

Juliusz Kossak, stadnina kresowa na stepie
 Opuściłem w tych fragmentach parę zdań na temat udziału koni angielskich w polskich hodowlach, głównie dlatego ze temat hodowli konia angielskiego w Polsce dla pana Ostaszewskiego był mocno problematyczny, wymagałby większego opisania. U Pruskiego dowiadujemy się o konflikcie miedzy specjalistami hodowli koni, bo jak pisze Pruski 9strona 43-45) przez 16 lat toczyła się arcymocna wymiana opinii miedzy panem Ostaszewski a dyrektorem stadniny cesarskiej w  Janowie Podlaskiem Filipem Eberhardem, zwolennikiem koni angielskich. Niestety nie czytałem odpowiedzi pana Ostaszewskiego z Tygodnika Petersburskiego, a jedynie pierwszy artykuł mości Eberharda z Rocznikow Gospodarstwa Krajowego, ergo mój wgląd w materie jest niepełny i pozostawiam temat wymiany nietkniętym większym detalem etc.
cdn

Valete!