Tuesday, May 12, 2020

Gustaw Rau - Ocena Konia Szlachetnego I

Salvete Omnes,
[Polish]

Gustaw (Gustav) Rau użyczył redakcji czasopismu ''Jeździec i Hodowca'' ( publikacja dostępna na platformie Federacji Bibliotek Cyfrowych) praw do przetłumaczenia i wydrukowania na łamach czasopisma w 1936 roku pracy Ocena Konia Szlachetnego.
Oto całość tej pracy hipologicznej o pokroju konia szlachetnego, podzielona na części tak jak były one drukowane w originale -
 

 
 cdn
Valete

No comments: