Tuesday, April 28, 2020

Dorohostajski - munsztuki I

Salvete Omnes,
[in Polish]
imć pan Krzysztof Mikolaj Dorohostajski gościł na lamach bloga już nie jeden raz.
A jego wielkie dzieło pt''Hippika''  to jedno z niezwykłych dzieł polskich, sarmackich i hipologicznych.
Z tejże to Hippiki można wyjąc ryciny ze słynnymi kiełznami epoki konia rycerskiego, dworskiego i wojennego tj  munsztukami .
Ponizej mamy dwie rożne ryciny(z dwóch wydań)  z tym samym munsztukiem, z tzw czanka ussarską.
oto opis -
''Munsztuk otworzysty z gęsia szyją, ze dwiema tłuczkami z czanką krótką, esowatą, ussarską - daje wolność językowi wargi subtelne otwiera, pod się łamie, koniowi wolnej gęby zejdzie się - pisał ponad 400 lat temu imć pan Krzysztof.
valete

No comments: