Thursday, May 14, 2020

Gustaw Rau - Ocena Konia Szlachetnego III

Salvete Omnes
[Polish]
cześć III cyklu Gustawa Rau z Jeździec i Hodowca o pokroju konia szlachetnego
 
 

 

 

cdn
Valete

No comments: