Tuesday, August 9, 2022

Karmazyny i żuliki. - Polona

 Salvete Omne,

[in Polish]

Mitzi 'Dumkollerka' - klacz irlanderka

 

Super 'wyścigowe' czytanie na lato czy inne 'końskie' pory roku sprzed 100 lat:
- Karmazyny i żuliki., pióra  Jerzego Strzemię Janowskiego (1888-1938), wychowanego i zyjacego w Strutyniu koło Złoczowa, którego był do 1919 właścicielem i majątku, i stajni wyścigowej a hodowlanej (nota bene tomy dzieła pt 'Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich' były ufundowane przez Witolda Leona Juliana Zglenickiego i innych polskich milionerów pracujących głównie w Baku przed 1917 rokiem). Książka nie jest li tylko opowieścią o koniach autora, ale i o świecie jeździecko-wyscigowo-hodowalnym przed 1914 rokiem w zaborze austriackim, a także o psach i pieskach autora etc... Gdyby były jeszcze krowy a trzoda, to pewnie można by było rzec, ze autor wyprzedził o wiele długości końskich Herriota i jego  ''Wszystkie stworzenia duże i małe'' . C'est la vie.

to i załączę pieśń o psach z książki***


Spis treści - 

 


 

i opowieść z końca książki - 


Valete

Saturday, August 6, 2022

Justinian I in art

 Salvete Omnes,


 

 


let us corral some imagery depicting or thought to depict   Byzantine emperor Justinian I (died 565 AD in Constantinople ) 

 


 

who in his long days of rule(started in the spring of 527AD)  saw many wars and victories, calamities, defeats, reversals of fortune (especially his great general Belisarius) and successes, including the coming of the Slavs from the vastness of Eastern European plains and mountains. including the famous Column of Justinian Iand more mosaicsps

Osprey Military Publishing has a number of books on the Byzantine period - like this on the clothing from the Justinian period, but I still like the Montvert Publications book from 1993 -  Justinian's Wars by Roy Boss.
Valete

Tuesday, August 2, 2022

Maffet Ledger - Cheyenne warriors counting coup and capturing horses

 Salvete Omnes,
 

a quick canter to the  grassy pages of the Maffet Ledger -  1880s ledger being a collection of drawings done by various Southern and Northern Cheyenne warriors from Oklahoma - it is held at Metropolitan Museum of Arts in NYC

Feats of prowess, including counting coups and capturing horses -  all about the martial culture of the Cheyenne warriors of those epic times as seen through their own eyes. 
and I would like to point you to this fine book - Counting Coup and Cutting Horses: Intertribal Warfare on the Northern Plains, 1738-1889 by Anthnony McGinnis.. - fantastic study of the Plains Indians inter-tribal warfare. 

It can be borrowed [sic!] from Archive World Library or be purchased too - eg Amazon.Valete

Sunday, July 31, 2022

Huntsman or hunter from Palmyra

 Salvete Omnes,

let us canter to Academia platform and Palmyra of the Parthian, Sassanian & Roman empires world. more than 2000 years ago camel and horse-riding Palmyrene traders with their caravans traversed the ocean of sand and rock deserts and dry steppes of eastern Syria and Arabian Peninsula -
The Archaeological Museum at Palmyra (Tadmor)  contains this stone relief showing a leopard hunt from horseback - a horse archer is shooting his arrows, carried in a saddle strapped gorytus, at the snarling feline.
Prof. Michal Gawlikowski uploaded his article titled Hunter (published in 2009) on this hunter from Palmyra - it can be had from academia.-  you can read it there or download it too.
 more sculptures showing trousers and leggings in the ancient Palmyrene art

 more about the ancient camel riders from the Syrian desert in the future, God willing.

ps

 

 some Arabic proverbs about camels - here

Valete

Sunday, July 24, 2022

More ancient Hellenic Petasos imagery

 Salvete Omnes,dog days of the summer - and hence to enliven them a bit - more images of the petasos hat from the ancient Hellenic world
Wiki Commons - various museum collections 


Valete