Friday, September 10, 2021

Rusinowski i jego poczet husarski AD 1616

 Salvete Omnes.

[Polish]

wrzesień z punktu widzenia historii naszej nie jest łatwym miesiącem na wspominanie  - min. głownie dlatego, że  wszyscy zdają się pamiętać li tylko klęskę i tragedię roku AD1939 (i całej wojny 1939-45 i późniejszego okresu partyzanckiej wojny z najazdem ZSRR i consortes), zapominając o wielkich przewagach naszych przodków i klęskach zadanych wrogom naszym w bitwach potkaniowych, walnych, zagonach i oblężeniach etc w epoce staropolskiej.

A właśnie w  tym miesiącu przypada rocznica, i to okrągła bo czterysetna, jednej z najważniejszych i największych  bitew epoki staropolskiej - Chocimia 1621AD, gdzie połączone armie Rzeczpospolitej i przy udziale kozaków zaporoskich zwycięsko starły się z samym sułtanem Osmanem II i  całą potęgą Imperium Osmańskiego i jego wasali na terenie księstwa Mołdawii w warownym obozie wokół zamku i   miasteczka Chocim nad Dniestrem (dzisiaj Ukraina).

Dzisiaj chciałbym zapoczątkować serie wypisów na temat tej pomyślnej bitwy, kampanii oraz jej uczestników zamieszczając tutaj opis wyposażenia pocztu husarskiego mości pana Stanisława  Rusinowskiego  z AD 1616, pocztu typowego do epoki, bo na 3 konie tj towarzysz i 2 pocztowych, - zaczerpnięty z książki Radosława Sikory pt 'Wypisy źródłowe do dziejów husarii' , strony 107-109- jednej z ważniejszych prac wydanych ostatnimi czasy dotyczących historii najpiękniejszej jazdy świata - naszej skrzydlatej husarii.

Poczet ten i inne poczty z roty husarskiej Jarosza Sienkiewicza idącej taborem pod Smoleńsk AD 1616, na wezwanie hetmana Jana Karola Chodkiewicza, zostały napadnięte i ograbione przez swawolne żołdactwo na grobli 'na strzelanie z łuku oddalonej' od miasta Hłusk w Wielkim Księstwie Litewskim.

Towarzysza pana Stanisława Rusinowskiego szkody:
parepę pod nim postrzelono i zabito złotych pięćdziesiąt, 

konia jezdnego postrzelono na powodzie złotych dwieście, 

żywności wozów cztery, z rozmaitymi leguminami złotych pięćdziesiąt pięć, 

wóz z czterema końmi siwymi, kosztowały konie złotych sto, za wóz kryty złotych dwadzieścia, 

zbroi polerowanych z szyszakami trzy złotych sześćdziesiąt, 

namiot turecki złoty pięćdziesiąt, zarękawia drobnego par dwie złotych pięćdziesiąt, strzelby różnych sztuk sześć,

złotych pięćdziesiąt, olstra z aksamitnymi workami cztery złotych osiem, koncerzy dwa złotych dziesięć, 

siodeł husarskich trzy złotych trzydzieści, nagłówków trzy z uździeniczkami złotych pięć, kord złotych cztery, 

półszorek nowy złotych osiem, puśliska dwoje złotych dwa, popręgi dwa kirem podszyte złotych dwa, delia czerwona,

pętlice czerwone, szlamami podszyta złotych czterdzieści, kurta czerwona falendyszowa, 

pętlice złote, guzików złocistych trzydzieści złotych dwadzieścia,

guzów złocistych tuzinów pięć w cętki robionych złotych dwadzieścia pięć. 

Rekognicyja do wojska na złotych dwadzieścia pięć, tamże i listy rozmaite i oblig tamże do wojska 

na koń sto pięćdziesiąt litewskich, chusty białe złotych dwadzieścia, czapka falendyszu czerwonego misiurka,

 w niej wyłogi sipskie złotych sześć falendyszu czerwonego łokci sześć, złotych osiemnaście, 

lazurowego[falendyszu] łokci trzy złotych dziewięć, butów safianowych z ostrogami par sześć złotych sześć, 

pościel, materace, kołdra, płotek, wały, poduszki atłasowe złotych pięćdziesiąt, welense trzy złotych dwanaście, 

szuflada z ładunkami, prochami, formami, ołowiem z bastrumentami i drobiazgami rozmaitymi żelaznymi złotych dwadzieścia, 

korzenia za złotych dziesięć, kobiercy tureckich trzy złotych dwadzieścia cztery, magierka preszburska złotych trzy. 

Stajenne rzeczy, koce, prześcieradła, deki, kulany, wyciągacze, popręgi, kantary, uździeniczki, rynkgorty, zgrzebła i 

insze drobne stajenne rzeczy złotych dwadzieścia, sukna brzezińskiego łokci piętnaście złotych cztery, 

kuchenne rzeczy złotych dziesięć, czeladnych rzeczy osiem sukni pachołków, chusty białe, kożuchy, koców złotych czterdzieści.”

 

W toku prywatnej korespondencji z  dr Radosława Sikory  na temat wielkości pocztu mości pana Rusinowskiego, otrzymałem taką informacje co do składu tego pocztu, którą poniżej zamieszczam i za którą dziękuję:
 

'Poczet ten posiadał: 1 towarzysza, 8 czeladników (z tego 2 pocztowych i 6 luźnych), 5 wozów.

Prawdopodobnie 12 koni do wozów, 2 konie dla towarzysza (parepa i jezdny), 2 konie dla pocztowych, 1 koń dla luźnego (17 koni).' 

 

wygląd pocztu zilustrowałem taką oto grafiką specjalnie wykonaną na te okazję -


nota bene całość cytowanego źródła jest opatrzona przypisami, i można sobie postudiować te i inne dokumenty źródłowe w wyżej wymienionej pracy.

Valete


Tuesday, August 31, 2021

As US war in Afghanistan ends we are recalling horse solidiers

 Salvete Omnes,


 

today a little more current history at first and then back to horsing around with horses and war.

it is the very end of August and  the US forces ended the official presence in Afghanistan  or so appears.
Prima Facie this withdrawal was one of  the most disgraceful, horrendously miscalculated and badly planned, run and executed  military operations in the history of US Armed Forces. It is basically a sound defeat inflicted on the US Armed Forces, mostly due to the volition of our elected politicians and political elites (aided greatly by the media).  

Pacem aeternam to all who lost their lives during this operation.


In the olden days the responsible would have taken their own sword or at least sought pardon and even resigned. While US Army would undertake court martial proceedings and seek a deep and thorough explanation of such a defeat as this one.


But we live in a different world nowadays.


Back to horses - Almost 20 years ago certain elements of US Army Special Forces started operations in different parts of then Taliban run Afghanistan .
These special and very elite soldiers, starting then this war that took 20 years to end?, actually used horses, donkey to execute their operations-  you can listen and watch  to general Don Bolduc talking about the horses and their importance in those stages of land operation in Afghanistan.
Or you can read the Real Hero Report on the horse soldiers in Afghanistan  here. Or you can do your own search - :)

Nota bene there is a horse soldier unit within US Army 1st Cavalry Division, at Fort Hood, Texas (almost wrote Republic of Texas -;) )

 

they even made a feature film about one of the Special Forces operations that Fall 2001. valete

Monday, August 30, 2021

Sketches etc for the Adrianopol book

 Salvete Omnes,

in relation to  the previous posting ad the newly published Inforeditons book I am sharing with you some of my sketches as well as a version of the cover  I provided for the publisher, along with another unfinished version.


 


Valete

My new cover for Inforteditions

 Salvete Omnes,

Inforteditions, via their books store, announced a book - Battle of Andrianpolo Ad 1205, where I painted steppe warriors used for its cover.


The illustration showing the Cuman/ Polovetz warriors was created after book author's guidance and research provided to me.

Valete

Tuesday, August 24, 2021

Chocim 1621-2021 - via YT

 Salvete Omnes,

[in Polish]


zbliża się szybkimi krokami wrzesień i rocznica rozpoczęcia oblężenia albo bitwy obronnej wokół zamku w Chocimu nad Dniestrem połączonych armii Rzeczpospolitej Obojga Narodów dowodzonych przez hetmana wielkiego litewskiego J. K.Chodkiewicza(po jego śmierci przez Stanisława Lubomirskiego (herbu Szreniawa bez Krzyża) przy obecności królewicza Władysława, a kozacy zaporoscy przez swego hetmana Piotra Konaszewicz Sahajdacznego),  z armia Imperium Osmańskiego sułtana Osmana, młodzieńca wspomaganego przez swych doradców i dowódców.Na YT pojawiły się wywiady i prezentacje związane z sama bitwa, kampania, wojną1618-1621, z wojskowością polska tamtej epoki i innymi podobnymi  tematami (filmików jest więcej - należy tylko wpisać szukaj w przeglądarkę YT, eg na Bitewnym szlaku)

Dr Przybył gości u Sebastiana Pitonia, gdzie opowiada wokół wojny z Porta Ottomańską i problemie kozactwa zaporoskiego, tak źle rozegranego przez włodarzy ówczesnej Rzeczpospolitej, przy koncertowej grze naszych ówczesnych wrogów.Imć pan Jacek Komuda, Stadnicki wciąż was/nas potrzebuje, gości w swym dworze imć Jacka Bartosiaka, gdzie sobie gaworzą o wojskowości szlacheckiej epoki (bardziej rozrywkowo niż naukowo, ale momentami bardzo zgrabnie)

I finałowy film to wywiad a może prawie monolog mego druha dr Radosława Sikory, który opowiada o potrzebie chocimskiej AD 1621 w kontekście militarnym

 


miłego słuchania i/lub oglądania.

Valete

Saturday, August 14, 2021

Master of Rohan Hours - chivalry splendors

 Salvete Omnes,

dog days of the Summer are continuing on gloriously   - so another 'slow cavalcade'  to the fabulous word of XV century chivalry and medieval manuscript painting  - this time the so called(because the painter is anonymous) master of Rohan book of Hours.
the Hours can be viewed at leisure at the Gallica -French National Library digital site.

Wikipedia has this entry, while world library archive has various volumes available for borrowing - eg The Rohan Master and The Rohan book of Hours.

and I corralled some horse related illuminations from this amazing volume - Valete

Thursday, August 5, 2021

Jean Pucelle, horse & rider - BNF Gallica manuscripts

 Salvete Omnes,

August is always a difficult month to begin, Dog days on one hand and the remembrance of the tragedy of Warsaw and her Uprising of 1944, especially mentioned on my blog the massacre and genocide of Wola district inhabitants by the Germans. 

But also  this doggy August  brings the memory of our king Sigismund II August, son of Sigismund I and Bona Sforza. Queen Bona gave birth to our future king Sigismund II August on August 1, 1520. He was a good king, he was. Yet he was unable to collect the money his mother had lent the House of Hapsburg. But he made possible the creation of the Polish-Lithuanian Commonwealth.

So going a bit medieval today, I will first comment that perusing old archives, digital archives included, is like going hunting, and from time to time sweet prizes are to be had.

By pure coincidence I came across the medieval illumination  works cumulatively known as BNF 10483-84 and attributed to a Parisian 14th century  Gothic painter Jean Pucelle, although there were other painters (3 or four) or miniaturists who worked on this two volume Breviaire de Belleville. Interestingly  this breviary was named after  this famous Breton she-wolf Jeanne de Belleville. And until the French Revolution the volumes were held in a Dominican abbey at Poissy, Ille-de-Fance.

     I corralled some of the wonderful illuminations from both volumes, there are  Biblical in literary  context(eg two miniatures of Absalom or David and Goliath) and very XIV century medieval French in material context, for our purposes bits, cinches, saddles, cloth, stirrups, weapons etc :

  


Enjoy

Valete


Saturday, July 31, 2021

Kul Oba Scythians

Salvete Omnes,it has been a while since I visited my 'beloved' Scythia on this blog, hence time to somewhat mend this omission.

Kul Oba or the 'hill of ashes' (in the Kipchal Tatar tongue) was a kurgan that contained a large stone tomb with a corbelled roof located in the Kerch Peninsula of the greater Crimean Peninsula (lately of Russian Federation, but between 1954-91 AD part of the Ukrainian SSR and then between 1991-2014 AD it was an integral part of Ukrainian independent state territory).


 


 It was built sometime in the early IV century BC and perhaps represents pretty much the high art of the rapidly Hellenizating' Scythian aristocracy/nobility.
The following pages and images are taken from Ellis Minns, Scythians and Greeks. chapter Scythic Tombs, Kerch.
 

and on Academia there is article by Nikolaos F. Fedoseev - the Necropolis of Kul Oba and Juz Oba. Denis Zhuraviev's article on the standing Scythian from Kul-Oba (in Russian). Leonid Babenko's article on the famous torque's construction  from Kul Oba.{Russian with English summary]

 The Scythian theme ..  to be continued - :)

Valete

Thursday, July 29, 2021

Mamluk - a manuscript & Baptistere de Saint Louis

Salvete Omnes,
so  today let perform a swift jump-in-time to  medieval Africa, more than 500 years ago... with a link to a Mamluk manuscript - Islamic Turkish-Kipchak-Circassian rulers of post-Saladin  Egypt and Syria (1250-1517AD). - a handy 'Art of the Mamluk period' essay on the MET platform .- and the famous Baptistere de Saint Louis from Louvre.

Please note the research I have read uses the word  'Mamluk' - with a capital 'M.' While the later Ottoman period warriors of Egypt and Syria who came to fight under Napoleon, after his  invasion of Egypt, are called Mamelukes (of the Imperial Guard)..I have been a student of Mamluk history and  research (eg via Mamluk Studies Review etc) related to the slave-soldiers concept and execution in the Islamic world, and their state in Egypt and Syria, so I daresay I am somewhat  familiar with the history, especially military history and some of their 'furusiyya' works, of this sultanate and material culture related to their military and horse culture.


 

Below there are some military and war horse related works studied and available in English via net libraries:

About 32 years ago a Mamluk-Kipchak work titled Munyatu' l-Ghuzat was translated into English (the Works of Turkish literature ) -

it is a treatise on horseback riding and mounted training for, naturally, the Mamluk 'askari or warrior-soldier.

about 27 years ago preeminent researcher in the military history  dr David Nicolle wrote a very interesting paper: The Realitiy of Mamluk Warfare: Weapons, Armor and Tactics,( Al-Masaq 1994, pp77-100) -  where dr Nicolle discussed a treatise by a writer from the sultanate - Muhammed ben Isa al Hanafi al Aqsara'i (died 1347AD) - titled The Complete Instructions in the Practices of the Military Art.' Dr Nicolle went on writing many articles and books on the subject of medieval Islamic military, including one on the Mamluk 'Askari (from Osprey Publishing, Warrior series, 2014).In 2001 Isolde Betty Nettles submitted her dissertation on the Mamluk Cavalry practices - (Univ. of Arizona), where the author discussed aspects of the furusiyya and various knightly equestrian traditions.


 

 and finally the Mamluk  horse manuscript from the British Library


all images come from Wiki Commons  - do take a look at their glassware

Valete

Friday, July 23, 2021

Brazil aka New Holland by Frans Post

Salvete omnes,

      from the XVII century there comes a painter who documented New Holland or  the colonial Brazil under the Netherlands' heel (1630-1654)- please note that the Dutch, meantime fighting the Catholic Spanish Hapsburgs,  were premier slavers or slave traders of the cross-Atlantic world.
        During 1630AD, upon several failed previous attempts, colonial Brazil was conquered by Dutch Republic  armies. Map here.

 In the paintings  by  Frans Post(1612-80), a Dutch painter who lived in the Dutch Brazil or the Netherlands short-lived cross-Atlantic  empire (New Netherland in North America, Brazil in America and Angola in Africa), we can see the Dutch colony - black slaves, Indians, Brazilians, and colonists within  the landscape and few and far between settlements.

Since this is an equine-relate blog we are going to corral the very few painting showing horses (from   Wiki Commons_- this is probably the best one:

This canvass shows that the Dutch conquerors adopted Iberian saddles and riding styles - a la gineta.more horse images

 


and some landscape and people of Brazil - as   Michiel van Goth wrote :''Brazilians, Tapuyas, Negroes, Mamelucos, etc., all natives of this country''


Salve Market in Recife by Zacharias Wagner/Wagenaer


 

African man (warrior?) in Brazil by Albert Eckhout


 


and other Brazilians as painted by the Eckhout
all images are from Wiki Commons gallery

Valete