Friday, May 29, 2020

Bogdan Zietarski - Rody arabskie I rodowody I

Salvete Omnes,
[in Polish]

zapomniany imć pan Bogdan Ziętarski (1884-1958)(nie wiem jakiego był herbu) - małopolanin, kawalerzysta, słynny koniarz, hodowca ( zarządzał stadem i hodowlą księcia Romana Sanguszki, herbu Pogoń (1901-1984) w Gumniskach), kupiec koni, twórca stosowanego do dzisiaj programu wyścigów koni arabskich w Polsce po 1920 roku, podróżnik do Arabii (skąd przywiózł księciu Sanguszce i polskiej hodowli konia arabskiego ogiery Kuhailan Haifi oraz Kuhailan Afas jak i  wiele innych doskonałych ogierów i klaczy), i teoretyk hodowli konia arabskiego, opublikował wiele artykułów w czasopiśmie 'Jeździec i Hodowca' (zdaje się, ze jako zwolennik teorii Carla Raswana był popierany przez Edwarda Skorkowskiego, a jego poglądy zwalczane przez Witolda Pruskiego, a później hodowców epoki PRL i później Krzyształowicza i poniekąd Trele?)-
i dzisiaj chciałbym rozpocząć przypominanie przemyśleń mości pana Ziętarskiego  poprzez artykuł pt 'Zadania hodowli konia arabskiego w świetle rodów i rodowodów jego ojczyzny'.
Artykuł jest dość obszerny, wiec podzielę go na dwie części:
 
 
Valete
for the English reader - perhaps this article about the unknown letters from Bogdan Zietarski and Carl Raswan to prince Sanguszko during their 1930-321 expedition to Arabia can be of interest to you.

No comments: