Thursday, April 28, 2016

Rostrucharz

Salve,
a little entry in Polish today
Walery Wielogłowski, obywatel Galicji (zaboru austriackiego), powstaniec listopadowy który krwią i trudem swym wojennym nagrodzony został krzyżem Virtuti Militari, działacz narodowy i popularyzator literatury i sztuki (Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych ), księgarz, wydawca (Księgarnia i Wydawnictwo Dzieł Katolickich, Naukowych i Rolniczych) , propagator rolnictwa nowoczesnego i nauki, był autorem min wielu opowieści i 'relacji' z życia ówczesnych mieszkańców Polski.

Jednym z takich dzieł autorstwa mości Wieloglowskiego jest praca pt 'Jarmark w Dąbrowej',  dziejaca sie w czasie jarmarku w Dabrowej
Tamże znajdujemy scenę handlu końmi na jarmarku, i autor używa staropolskiej nazwy na handlarza koni czyli nazywa tegoż handlarza 'roztrucharzem'. 
'' Rostrucharz, pierwotnie rostuszar (Rostäuscher), z którego (jak mówi Brückner) już w XV wieku rostucharza a później roztrucharza zrobiono – stręczyciel w kupnie koni, rajfur koński a nieraz i ludzki. W Vol. leg. znajdujemy: „Roztrucharze, co końmi kupczą, płacą od osoby po złt. dwa” ((t. II, f. 984). Rostrucharza, który ludźmi kupczył, nazywano: martauz lub ludokrajca (ob.)
 Klonowicz pisze o takim we Flisie
 Niecny rostrucharz z uczciwemi ciały
 Kupczy dzień cały.[1]''

Ale oddajmy głos autorowi Jarmarku:..

...
[1] Zygmunt Gloger, Encyklopedia Staropolska
ps
wywiad z nowoczesnym rostrucharzem

No comments: