Sunday, January 26, 2014

Podajże rękę Kozakowi

 Salve,
Vivat Ukraina - all the best to You
today just a poem  by Taras Shevchenko, the Poet of Ukraine...
  Taras Szewczenko
''Do Polaków ''- wiki

Полякам

Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними... Росли,
Росли сини і веселили
Старії скорбнії літа...
Аж поки іменем Христа
Прийшли ксьондзи і запалили
Наш тихий рай. І розлили
Широке море сльоз і крові,
А сирот іменем Христовим
Замордували, розп'яли.
Поникли голови козачі,
Неначе стоптана трава.
Украйна плаче, стогне-плаче!
За головою голова
Додолу пада. Кат лютує,
А ксьондз скаженим язиком
Кричить: “Te deum! алілуя!..”

Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай
.Taras Szewczenko "Do Polaków"

Kiedyśmy byli Kozakami,
I nic o unii nie słyszeli,
Na wolnych stepach, wolni sami,
Brataliśmy się z Polakami
I żyli sobie najweselej!
W sadach dziewczęta, niczym białe
Lilije, kwitły dla miłości.
A matki z dumą spoglądały
Na swoich synów, którzy rośli
Jak wolni ludzie i koili
Matczyne starych lat cierpienia...
Aż przyszli księża i w imieniu
Chrystusa Pana podpalili
Nasz cichy raj, rozlali morze
Łez i krwi ludzkiej, a sierotom
Zadali śmierć męczeńską oto
Ku jeszcze większej chwale Bożej...

Już głowy chylą się kozacze
Jak wiatrem przygnieciona trawa,
Już Ukraina jęczy, płacze,
Już się zaczęła uczta krwawa
A ksiądz bez przerwy wyśpiewuje
Wściekłe: "Te Deum! Alleluja!..."

I tak Polaku, druhu, bracie,
Zachłanni księża i magnaci
Nas poróżnili, rozdzielili,
A my wciąż zgodnie byśmy żyli.
Podajże rękę Kozakowi
I serce do niego przychyl,
I razem w imię Chrystusowe
Odbudujemy raj nasz cichy!Taras Shevchenko  “To the Poles”

We were Cossacks once,
Never heared of religious union
As free as our steppes
Fraternizing with Poles
And living happily!
Girls in orchard like white
Lilies blossoming for love.
And their mothers looking with pride
At sons who were growing up
Like free people and soothing
Motherly suffering of elder age...
Till priests came and in the name
Of The Holy Christ set fire
To our peaceful heaven on earth, spilled
The sea of tears and human blood.
Inflicted orphans with martyr’s death to
Magnify God’s glory...

Cossacks’ heads bowing down
Like grass overwhelmed by the wind,
Ukraine is moaning, she cries,
Bloody feast has already begun
And the priest hailing
Furiously: “Te Deum! Hallelujah!...”

And that - my Pole, my companion, my brother -
Is how greedy priests and magnates
Set us against ourselves, separated us,
And we could have lived in harmony though.
Lend a hand to the Cossack
Open your heart to him
And together in the name of Christ
Bring our peaceful heaven on earth back to life
.
English translation from the site linked below
2003

No comments: