Friday, October 1, 2021

List Jana K. Chodkiewicza do Mansfelda

Salvete Omnes,

[in Polish]

jak wiemy 27-emgo września minęła kolejna rocznica bitwy pod Kircholmem - i w mej 'stajni źródeł i wypisów' o wiktorii kircholmskiej mamy kolejne  źródło z epoki - piórem samego hetmana i zwycięzcy kircholmskiego.List Jana Karol Chodkiewicza do Joachima Fryderyka grafa von Mansfelda, generała rajtarii szwedzkiej i dowódcy 10 kornetów jazdy prawego skrzydła armii szwedzkiej pod Kircholmem, w sprawie poległych oficerów i wymiany jeńców.  


 

 kopia miedziorytu Giacomo Lauro na podstawie rysunku Antonio Tempesta z 1606 rokuValete

No comments: