Sunday, March 25, 2018

Ambasadorowie JKM Wladyslawa IV w Paryzu AD 1645 cz I.

Salvete Omnes
[in Polish] :
cóż za bogactwo kolorów i różnorodność strojow narodowych ambasady polskiej,   to ci dopiero były czasy .
Jeźdźcy, wierzchowce i rzędy a bron paradna poselstwa królewskiego
 .. wjazd [w]spanialy poselstwa polskiego na zaślubiny per procura przez króla polskiego Wladyslawa IV księżniczki mantuanskiej Ludwiki Marii Gonzagi 
Poselstwo [Krzysztof] Opaliński herbu Łodzią Wojewoda Poznański (tu portret) prowadził z ks biskupem warminskim....
 [stępią szli tedy]
 Pan Chłapowski Rotmistrz pieszy, JPana Wojewody Pozn. Opalińskiego, na nim żupan atłasowy żółty, ferezya szkarłatna sobolami podszyła, czapka złotogłowowa sobola, zapona rubinowa przy piórach białych żórawich, buzdygan złocisty. W ręku na drzewie Indyjskiem, przy boku miał szablę turkusami sadzoną, pod lewą nogą koncerz, takąż robotą jako i szabla: koń pod nim cudny, siodło i czaprak haftowany złotem w kwiaty, strzemiona srebrne szerokie: na głowach podpierścień takiż: wodza, z łańcuchów srebrnych bardzo pięknej roboty.

Po tem jechał Pan Pieczowski Rotmistrz pieszy Jmci Xięcia Biskupa Warmińskiego, w żupanie atłasowym szkarłatnym, w ferezyi axamitney zapona z piórami iak i u pierwszego Rotmistrza: na konu też tak dobrym i tak przystojnym iako i pierwszy.

 Pan Choiński Koniuszy i Rotmistrz karabinierów JPana Wojewody, za nim jechał; na którym żupan atłasowy ceglasty, ferezya axamitna zielona, z czapką axamitną tegoż koloru, 6. piór żórawich białych i zaponą kamieniami sadzoną, na koniu cudnym i bogato przybranym siedział, szabla i koncerz  takiż jako i u pierwszych dwóch.

Za nim jechał Pan Trzeciecki starszy pokojowy JP. Wojewody Poznańskiego w żupanie atłasowym fijałkowym, w kontuszu łabinowym tejże maści sobolami podszytym, czekan w ręku bułatowy złocisto oprawny, szabla i koncerz turkusami sadzony, siodło i czaprak, haftowany złotem i srebrem, nagłówek, podpierścień takiż a wodza z łańcuszków złotych.

 Po nim następował Pan GowarszewskiKoniuszy i starszy pokojowy JMci Księcia Biskupa Warmińskiego Leszczvńskiego, w żupanie atłasowym białym, w ferczyi axamitnej karmazynowej, podszytej złotogłowejem mając w ręku kilof1) złocisty, na cudnym i strojnym koniu, jako i insi starsi; za nim 16. pokojowych JMci Księcia Biskupa Warmińskiego, imiona których są te: Pan Karwat, Pawłoski, Stradzewski, Werda, Przeclawski, Stokowski, Ossowski, Wdski, Pilchowicz, Pruskowski, }Vernerski, Zdazowski, wszyscy W żupanach atłasowych popielatych, w ferezyach i czapkach axamitnych zielonych pod piórami białemi żórawiemi, w tenże sposób ustrojeni jako i pierwsi.

Za niemi jechał Pan Byliński Koniuszy JP. Wojewody w żupanie atłasowym karmazynowym, w ferezyi axamitnej siarczystej maści, sobolmi podszytej: ubrany sam i koń tak strojno i bogato jako i drudzy. Przed którvm dwóch Masztalerzów prowadziło konia Tureckiego białego JP. Wojewodzinego, siodło na tym koniu całe było złotem okryte, turkusami suto sadzone, czaprak haftowany złotem, nagłówek, podpierścień, także i wodza z łańcuchów złotych, tenże koń ceny niezwyczajnej ze srebrnemi podkowami, pod kitą, na czele róża rubinowa, koncerz złoty suto rubinami i turkusami tak sadzony, że próżnego miejsca mało co znać było; za nim trzech Siermaczów na koniach, w atlasowej barwie.

Potem Pan Szczodrowski Pułkownik Polski, Rotmistrz natenczas JP. Wojewody, na koniu tureckim białym w bród farbowanym ceny wysokiej, siodło czaprak, haftowany złotem i srebrem, na ktorym miesiączki małe srebrne złociste, ubrany sam w złotogłów Perski, z skrzydłem białem na plecach, czapka złotogłowa sobola, przy której pioro żórawie bardzo piękne, i zapona z kamieńmi, mając z obu stron sobie dwóch pajuków po turecku ubranych, którzy się poślisk trzymali, i siekierki długie na ramionach nieśli.

Potem ze strony Krolestwa [Francji] Jchmosci jechali cześć wielkich Panów i znacznych u nas, mianowicie Gwardya Duca d'Orelans, Prince de Conde i Duca Dangien; druga cześć prowadzila Panow Polakow, korzy godnością i pokrewnoscia bliscy byli Posłom, mianowicie: Pan Aleksander graf z Bnina Opalinski, brat stryjeczny JP. wojewody, - Pan Aleksander Sielski Marszałek JMci xsiecia Biskupa, - Pan Stanisław Kostka Graff z Stemberka, ubroni w bogate szaty, ze zlotemi kwiatami, przyktorych guzy zlote z kamieniami, u czapek kity , na koniach tureckich w siadania od złota, od kamieni, po trzy lancucuchow szczerozlotych na wodzach. - Pan Adryan Słupecki siostrzeniec JMci Xsiecia Biskupa - Pan Luarestus Bełżecki - Pan Franciszek Ciswicki; Pan Stanisaw Proski Komornik Poznański Marszałek JP Wojewody, wszyscy pięknie dosyć i bogato konie osiedli.
cdn
valete!
ps
za Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze z rękopisów, tudzież dzieł et al. Niemcewicza

1 comment:

Dario T. W. said...

http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=41811&from=&dirids=1&tab=1&lp=2&QI=C0C4A4FCF3FE6A7094BA46F1F30A70AC-1 tutaj 1822 wydanie