Saturday, January 19, 2019

Maciej Trabski & strzelec konny 1815-30Salvete Omnes,
[in Polish]
niezbyt często zajmuje się kawaleria po 1815 roku, ale ostatnio przeczytałem artykuł badawczy dr Macieja Trąbskiego  pt 'Umundurowanie i oporządzenie strzelca konnego armii Królestwa Polskiego z lat 1815-1830' i myślę, ze warto przeczytać tenże artykuł, który w całości jest dostępny na academia.
Trzymając się 'misji' mojego blogowania (jak najwięcej ikonografii) postanowiłem dołączyć wyobrażenia autorstwa trzech polskich ilustratorów działających przed 1945 rokiem, których prace dotyczą strzelców konnych alias szaserów - 1 regimentu gwardii oraz 4 pułków strzelców konnych kawalerii liniowej Królestwa Polskiego 1815-30.

Pierwszy z nich to Józef Lex (1791-1866), żołnierz Księstwa Warszawskiego (miał budować mosty przez Berezynę w 1812r.) i major Królestwa Polskiego,  malarz,  ilustrator i badacz heraldyki.Drugi to Kajetan Saryusz-Wolski (1852-1922?), którego ogromna spuścizna jest raczej mało znana dzisiaj.


Ostatnim z autorów jest najsłynniejszy polski badacz mundurów i historii wojska polskiego Bronisław Gembarzewski - zmarły w Warszawie  po powrocie z uwiezienia na Pawiaku i przesłuchiwania przez Gestapo w 1941 roku w czasie trwania II wojny światowej, na nasze nieszczęście w czasie prac nad monumentalnym projektem pt 'Rycerstwo i wojsko polskie od XI wieku do chwili obecnej' (wydanym przez komunistyczny MON jak 'Żołnierz Polski et al. w 4 tomach w 1960 roku)
Oto poniżej wybrane grafiki z tego niedokończonego projektu pana Bronisława związane ze strzelcami konnymi.
 
 
 
 
 


Wszystkie ilustracje pochodzą z cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona (FBC)

Valete Khoda Hafez

2 comments:

Dario T. W. said...

https://pl.wikipedia.org/wiki/5_Pu%C5%82k_Strzelc%C3%B3w_Konnych_(powstanie_listopadowe)
Pułk Strzelców Konnych Gwardii
Dowódcy pułku:

płk Tomasz Jan Siemiątkowski (do 1817)
gen. dyw. Zygmunt Kurnatowski (1818-1830)
płk Bonifacy Jagmin (od 7 grudnia 1830; awansowany 24 marca 1831 na gen. bryg.)
płk Benedykt Zielonka (od 24 marca 1831)

Oficerowie:

ppłk Seweryn Krzyżanowski
ppor. Edmund Krasicki

Dario T. W. said...

Dywizja Strzelców Konnych (Królestwo Kongresowe)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dywizja_Strzelc%C3%B3w_Konnych_(Kr%C3%B3lestwo_Kongresowe)
Dowódcy dywizji

gen. dyw. Antoni Paweł Sułkowski
gen. dyw. Stanisław Klicki 1816-1831

Jan Nepomucen Umiński

1 brygada (Piotrków)
dowódcy brygady[1]

gen. Jan Nepomucen Umiński
gen. Konstanty Przebendowski

pułki[2]:

1 pułk strzelców konnych w Piotrkowie
3 pułk strzelców konnych w Warce

2 brygada (Kutno)
dowódcy brygady

gen. Stanisław Klicki
gen. Antoni Potocki
gen. Kazimierz Dziekoński

pułki :

2 pułk strzelców konnych w Łowiczu (sztab)
4 pułk strzelców konnych w Kutnie