Sunday, March 22, 2020

Testament Tobiasza Morstina, lowczego koronnego

Salvete Omnes,
[in Polish]
parę ciekawostek 'końsko-militarnych' z testamentu imć pana Tobiasza Morstina (Morsztyna) herbu Leliwa, sporządzony 15 X 1664, wkrótce po tym akcie pan łowczy wielki koronny odszedł był z tego świata.
Młodszy brat słynnego poety Jana Andrzeja Morsztyna, tenże pan Tobiasz jako poseł królewski był wysłany do Danii w 1657, i tamże pan Morsztyn, wówczas stolnik sandomierski,  wynegocjował z królem Danii przymierze przeciwko Szwecji, co się skończyło słynną wyprawą duńską dywizji Stefana Czarnieckiego, opisaną przez imć pana Jana Chryzostoma Paska.

ad rem, oto lista niektórych ruchomosci dla mnie ciekawych z Regestru rzeczy po rozdaniu ex pesto:

Kulbaka axamitna Karmazynowa nowa haftowana kapturki do niey.
Siodło Francuskie nowe karmazynowe Axamitne
Kapturki od Siodła Frnacuskiego nowego safianowe Czerwone
Rządzik Kosciany uzdeczka y podpierscień
Rządzik blachmalowy ze wszystkim
Rządzik biały kozacki

Rząd Usarski złocisty
Strzemiona srebrne, w tey skrzyni co w Piwnicy
Prześcieradeł na konie szytych dwie
Kareta Francuska
Rydwon pokoiowy
Wózek Kuchenny
Koni cugow dwa
Rumaków dwa
y podiezdek y klacz
Szory wszystkie z siodłami
Szor na parę koni Moszadzony
Szory Hollenderski nowy nietykany
Kutasy do szoru dwanaście [sztuk]
Opona Czerwona od Rydwona
Tłumok skórzany od Juków
Wiader do Sudni miedzianych dwie z kołem okowanych y Łańcuchem
Drągów zelaznych Kuchennych trzy

Pendent losi ze srebrem przy kotrym sztuk trzy
Pendent skorzany czarny srebra sztuk przy nim ośm
Prochownic dwie wielkich
Pałasz Usarski oprawny
Strzaly z Puzdrem
Szefelin nabijany
Pochwy oprawne z paskami od Szable Kozackiey
Szpada czarna Szmelcowana
Pistoletow par dwie w Szarey jedne. drugie w Czarney oprawie
Srebro od Szable
Rapir stary

Wór do pływania[sic!]

Kolet Losi z pludrami
 ....
pisownia jak w orginale

Valete

Pacem Aeternam - all victims of the Wuhan Covid-19

No comments: