Wednesday, March 25, 2020

Siodlo niegdys Stanislawa Koniecpolskiego

Salvete omnes,
[in Polish]
w Tygodniku Ilustrowanym z 1881 roku okazywały się artykuły polskiego etnografa Edwarda Chłopickiego pt Wędrówka po Guberni Kijowskiej.
 W Trojanowie, na Żytomierskim Wołyniu miała swoja stadninę koni arabskich Ludwika Działyńska (podaje Witold Pruski w swej pracy o hodowli konia arabskiego w Polsce), a Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom XII podaje,iż stadnina miała tam istnieć od 1717 roku. Słynny pułk piechoty Królestwa Polskiego tj 10 Regiment Pieszy Szefostwa Działyńskich był dowodzony przez szefa Ignacy Józef Działyński , który był właścicielem min Trojanowa, i od niego pochodziła wołyńska linia Działyńskich.
Wracając do drugiej polowy XIX wieku, to nasz pan Chłopicki wybrał się z wizyta do Trojanowa, miasteczka w guberni, w odwiedziny do tego starego siedliska Woroniczów, które to dobra w XVIII wieku  w wyniku małżeństwa z dziedziczką fortuny Szczęsną Woroniczówna  przeszły w ręce roku Działyńskich.

Edward Chłopicki wybrał się w odwiedziny do ostatnich członków wołyńskiej linii  Działyńskich, tj hrabiny Marii Stadnickiej z domu Działyńskich, min z powodu niezwykłych pamiątek zgromadzonych we dworze trojanowskim i .

Wśród pamiątek było siodło z rzędem przypisywane hetmanowi wielkiemu koronnemu Stanisławowi Koniecpolskiemu, i  tak oto nasz etnograf opisał to siodło i rzad do niego:
 - Siodło amarantowe aksamitne, haftowane srebrem, oraz wysadzane drogiemi kamieniami, jako też calu na wierzchowca rynsztunek, z prześlicznie odlewanemi srebrnemi orlami, własności niegdyś Stanisława Koniecpolskiego, po którym drogą spadku pamiątki te  przeszły do Sieniawskich i Komorowskich.

Wyjazd do majątków trojanowskich był końcem 2 miesięcznej podróży po gubernii kijowskiej, a w czasie tych 3 dni u hrabiny Stadnickiej mości Chłopicki odbył także krotka podroż nad rzeki:
 Hnylopiat
 
i

 Teterów,
 
  i zwiedzał takze  zakłady hutnicze w Deneszach, które założył Konstanty Bieliński.
Valete

1 comment:

Dario T. W. said...

https://dariocaballeros.blogspot.com/2020/03/siodlo-niegdys-po-koniecpolskim-i-mwp-w.html - czyli następny wypis