Sunday, January 12, 2020

Prof. Tadeusz Vitulani - konik polski

Salvete Omnes,
[in Polish]

chciałbym przypomnieć sylwetkę i dorobek profesora Tadeusza Vetulaniego, twórcy programu hodowli konika polskiego - ze strony prof. Zygmunta Vetulaniego.
Bibliografia dorobku naukowego prof. Tadeusza.
Tamże jest prezentacja źródeł i prac nad tarpanem leśnym.
Na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej jest słynny artykuł naukowy prof. Vetulaniego o koniku polskim z okolic Biłgoraja (1925).

Roczniki Nauk Rolniczych i Lesnych tom XIV. - strona tytułowa.Valete

No comments: