Monday, March 11, 2019

Uhlans at Cavaliada

Salvate Omnes,
The Horse show Cavaliada at Krakow saw a troop of the Polish Legion Uhlans presenting their cavalry drill  after the Austro-Hungarian regulations.
from the video description:
Film przedstawia pokaz Grupy Rekonstrukcyjnej "Kasztanka" podczas krakowskiej Cavaliady, który odbył się 2 marca 2019 roku. Ułani prezentują elementy musztry według regulaminu austro-węgierskiego w szyku ósemkowym. Ubrani są w mundury 1. Pułku Ułanów Legionowych.

The film shows the Grupa Rekonstrukcyjna 'Kasztanka' (Reconstruction Group  'Chestnut-mare' - after the famous Jozef Pilsudski horse )presentation during the Krakow Cavaliada that took place on March2, 2019. Here the Uhlans are demonstrating the elements of cavalry drills following the Austro-Hungarian cavalry regulations for the 8-horse troop. The Uhlans are wearing the uniforms and using the equipment of the 1st Uhlan Regiment of Polish Legions.

Below some historic photos of 1st Uhlan Regiment of Polish Legions from Wiki Commons collection:


 

 

 

 

Valete

No comments: