Monday, May 8, 2017

Parę słów o obronie Konstytucji 3 Maja

Salve,
[in Polish]
mamy początek maja i właśnie Rzeczpospolita długa i szeroka celebrowała rocznice Konstytucji 3 Maja.

Rzeczpospolita stoczyła nieszczęsną wojnę o te konstytucję, nieszczęsną bo nie była do niej przygotowana militarnie, politycznie ani ekonomicznie.
Twórcy konstytucji nie stanęli na wysokości zadania i skapitulowali bez poświecenia jednej kropli własnej krwi.
 Tymczasem jak oni kapitulowali   Wojsko Polskie pod wodza Józefa Poniatowskiego wciąż musiało przelewać krew w obronie tej konstytucji i króla.
Tadeusza Kościuszki opis kampanii r. 1792 z autografu Biblioteki Kórnickiej - do przeczytania tutaj.
Opracowanie całej wojny wciąż pierwsza klasa - Adam Wolański (2 tomy) - tutaj Wojna polsko-rosyjska 1792 r. T. 1, Kampanja Koronna.  tom II - Litewska.

Wódz armii koronnej, książę Józef Poniatowski był raczej młodym dowódcą, co prawda już zaprawionym indywidualnie w wojnie ( walki z Turkami w ramach armii austriackiej), ale  niedoświadczonym naczelnikiem wojska; jednakże był pełen energii i chęci walki, z dużym talentem wojskowym. Im dłużej trwała ta kampania tym większy był entuzjazm księcia i chęć walki za Rzeczpospolitą, wzrastała jego wiara w siebie jako wodza i stratega. 

Co innego działo się z królem (stryjem księcia Józefa), który w miarę postępowania kampanii,  - tutaj podkreślę, że była to wojna którą Stanisław August niejako sprowokował (patrz Jerzy Łojek i jego praca Geneza i Upadek Konstytucji 3 Maja) i którą zakończył swoją kapitulacją a przystąpieniem do Konfederacji Targowickiej - coraz bardziej stawał się chwiejny i tchórzliwy.
Prace historyka Władysława Smoleńskiego Konfederacja Targowicka i Materiały do Konfederacji Targowickiej
Poniżej zamieszczam parę fragmentów listów od księcia do stryja, zamieszczone w pracy wielkiego historyka polskiego Szymona Askenazego  -  Książę Józef Poniatowski 1763-1813


 Poniżej fragment z wyżej wzmiankowanej pracy Jerzego Łojka -  to wypowiedz historyka Bronisława Dembińskiego (praca imć Bronisława o korespondencji pomiędzy królem a księciem) o akcie kapitulacji króla Stanisława Augusta.
Nota bene praca Robert'a Howard'a Lord'a o sytuacji międzynarodowej wokół 2ego i 3ego rozbioru Polski, wydana 100 lat temu ale wciąż doskonała.

Ponieważ bloguję o końskiej historii, wiec parę wyobrażeń, w tym detali z obrazów, przedstawiających księcia Józefa w mundurach armii polskiej Rzeczpospolitej Obojga Narodów z końmi sprzed 1795 roku


howgh
ps Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz o królu Stanisławie Auguście.

No comments: