Wednesday, March 30, 2016

Gepner i czapraki


Salve,
another Polish  day :)
dzisiaj znów w języku ojczystym :)
Obracając się wokoło spraw końskich i kawaleryjskich pozwolę sobie załączyć 'skany' z ciekawego choć całkiem starożytnego, bo sprzed 80 laty, artykułu mości pana Stanisława Gepnera, (biogram na Wikipedia jak i w linkach podanych) o czaprakach jazdy naszej od XVIII wieku do roku 1831, opublikowany w czasopiśmie 'Barwa i Broń', 1934, no7.

  Pan Stanisław, kawalerzysta imperialnej armii Rosyjii i rotmistrz Wojska Polskiego - 20 pułk ułanów, żołnierz Armii Krajowej, muzealnik i rysownik,  był ogromnie poważanym badaczem munduru i uzbrojenia Wojska Polskiego.
Mam szereg artykułów mości pana  i pewnie nieraz będę do niego powracał na łamach tego blogu.
Nota bene, po 50 latach od czasu zakończenia prac nad dziełem, dopiero w AD 2014 wyszedł był album ichmościów Stanisława Gepnera i  Antoniego Trzeszczkowskiego pt ''Żołnierz polski Ubiór,uzbrojenie i oporządzenie Okres 1832 -1939''  - rekomendowany tutaj. Niestety, niedostępny w sprzedaży, chyba że via antykwariaty i allegro etc..
ergo,  artykuł o czaprakach poniżej:


krótko o czaprakach w zbiorach na stronie MWP - tutaj.

pozdrawiam

No comments: