Monday, March 21, 2016

Alabart

Salve -
dziś sięgnę do wypisu z blogu kolegi, bo to wyśmienita okazja żeby pokazać ciekawa grafikę niemiecka (z terytorium Świętego Cesarstwa Narodu Niemieckiego i z  XVI wieku).
Ergo, Kadrinazi popełnił był bardzo ciekawy wypis na swoim blogu - na podstawie 'Rejestry popisowe pospolitego ruszenia szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1621 roku' ( 4 regiony administracyjne: Zmudz  i powiatów: brasławskiego, trockiego i wołkowyskiego), i w przytoczonym przez Kadrinaziego fragmencie (nota bene zdaje się ze cytowanym już w  'Studia i materiały do historii wojskowości', Vol. 18-19, strona 101, w 1972 roku  tamze -''Rejestr odnotowuje, że ktoś stawił się na podjezdku z oszczepem, berdyszem, z kordem tylko, z półhacikiem, z alabartem'' ) pada słowo alabart, jako staropolskie nazwanie 'halabardy' czyli topora na drzewcu włóczni.
  Kadrinazi za Rejestrem odnotowuje ciekawostkę, że ''pan Jan Mikołajewicz wystawił kozaka na podjezdku z alabartem[..]'. 
Poniżej mamy z  niemieckich krain wojaka, pewnie lancknechta,  z podobnym alabartem również na podjezdku czyli pośledniej jakość wojennej wierzchowcu.

Poszperałem po bibliotekach cyfrowych i min taki tekst z roku AD 1561 znalazłem a propos tego 'alabarta' choć głownie związane z infanteria czyli  instrukcje dawane drabskim rotmistrzom, gdzie min czytamy:
''A ci, co z drzewy będą, tedy mają mieć zapaliste rusznice u pasa a pawężnik ma mieć myszkę i kapalin, miecz, siekierkę, kopijnik ma mieć miecz, oszczep dobry albo alabart dobry i zbroję kopijniczą'' (z 1561 roku w 'Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII wieku' )

Więcej o piechocie można się dowiedzieć w 'Historya piechoty polskiej' Konstantego Gorskiego lub u Tadeusza Grabarczyka w ''Piechota zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku''.


pozdrawiam

4 comments:

Dario T. W. said...

Wielkanoc przed nami (i Lany Poniedziałek także )Wielki Tydzień się rozpoczął, kiedyś warto było pojechać do Sewilli -
Semana Santa has begun, Spain's Andalucia used to have great festivities.. http://www.semana-santa.org/

Unknown said...

I invite you and your readers to my last post- surrealism wymiata;-)) Do you like surrealism?? What about such vision of horses;-))
and I am still waiting for Albrecht's horses with your comments;-)

Unknown said...

Hi, Whose is that woodcut or engraving in your post??

Dario T. W. said...

Festina Lente - a proposito Durera
Surrealism - sure, I like it, as well as symbolism.. perhaps now more symbolism than surrealism. The world political life has lately surpassed anything that surrealists could create ...
Happy Easter - Wesolego Smigusa Dyngusa