Wednesday, July 17, 2019

Hans Mielich - wagons and horses in the Imperial army camp

Salvete Omnes,

a short entry - maestro Hans Mielich and his woodcut showing Imperial army and their camp near Ingolstadt (via digital library zeno.org ) circa 1549AD. It was during the Schmalkaldic war when the Imperial army of Karl V/Chalres V (Carlos I of Spain)faced the Schmalkaldic  League for two weeks, it was a stand off and ended with the League army withdrawing.
I enlarged some of the details showing horses in camp, wagons and carriages, war and sumpter horses, field stables, horse feeding,  landsknechts, and lancers and their musicians, and numerous officers and men-at-arms, numerous tents and even a pontoon bridge etc.

 

 
Valete

1 comment:

Dario T. W. said...

O wielkości taboru polskiego pod Grunwaldem - dyskusja a propose ustalen Andrzeja Nadolskiego https://romanrozynski.blogspot.com/2015/05/o-wielkosci-taboru-polskiego-pod.html

''Tytułowym problemem zajmowało się wielu historyków. Jednym z najbardziej uznanych i zajmujących się tą problematyką był Andrzej Nadolski. W swej podstawowej pracy na ten temat (Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990) na stronie 71 sprzeciwił się starszym koncepcjom polskich historyków dotyczących szacowania liczby wozów polskiego taboru (T. Nowak, Z. Spieralski-8000, O. Laskowski-9000 lub 11000, S.M.Kuczyński-10500) uważając podane liczby za poważnie przesadzone. Sam Nadolski szacował, że na jeden wóz przypadało około 5-6 kombatantów co przy przyjętych przez niego 20 000 żołnierzy polskich dałoby około 3300 do 4000 wozów (do tego trzeba by doliczyć wozy szacowanych na 10 000 wojsk litewskich ale nie zauważyłem, by Nadolski zajął się tym problemem).

Przywołane jednak przez niego argumenty są nie do obrony.''
...