Saturday, December 16, 2017

Polowanie z chartami


Salvete omnes,
[in Polish]
Przeglądając via FBC numer 11/1938 słynnego Przeglądu Kawaleryjskiego natrafiłem na opis polowania z chartami, w domyśle zapewne polskimi.

Oto karty z ta jakże  pyszna, staropolska w tradycji, charakterze i języku, opowieścią myśliwską nieznanego autora (Z.K.):

.
 .

 .

 .

.Heczha!  Hycoo!

. mości pana Juliusza Kossak wyobrażenia chartów, polowań z chartami i końmi - fragmenty z rycin zamieszczanych  w Tygodniku Ilustrowanym

Valete

No comments: