Monday, September 30, 2019

Jan K. Chodkiewicza list do JKM Zygmunta III

Salvete omnes,
[in Polish]
w temacie Kircholmu to listy z epoki są wielce ciekawe, zwłaszcza listy uczestników bitwy, tutaj mamy list głównodowodzącego armią polsko-litewską hetmana Jana Karola Chodkiewicza do JKM Zygmunta III: 
co ciekawe, w końcowej części listu hetman litewski bardzo chwali księcia kurlandzkiego i jego stałość i dzielność we wspieraniu orężem własnym majestatu Rzeczpospolitej i JKM w bitwie i w tej wojnie.

valete

No comments: