Friday, September 27, 2019

Rocznica Kircholmu 1605-2019

Salvete Omnes,
[in Polish]

i kolejna rocznica bitwy która rozsławiła husarie i polsko-litewskiego dowódce Jana Karola Chodkiewicza - nieledwie polskie Cannae, ku glorii JKM Zygmunta III i Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

z mowy Jakuba Sobieskiego na pogrzebie Jana Karola Chodkiewicza (za Kudelka, Bitwa Pod Kirholmem)

parę rzeczy zrodlowych etc:
2 strony z 'Carolomachii'  autorstwa jezuity Wawrzyńca Bojera (wydane  jako Krzysztof  Zawisza 1606)  -

Piotr Skarga o zwycięstwie- via FBC - Pokłon Panu Bogu -
Pismo samego hetmana Chodkiewicza opisujące bitwę - także via Polona.
Grafika za akwarelą Juliusza Kossaka.
 z Kroniki biskupa Pawla Piaseckiego:


plan bitwy pod Kircholmem mości Kudelki  i kopia polskiego artysty T. Wieszczyckiego  grafiki Lauro i Tempesty z 1606 roku - więcej na temat pod Silva Rerum.

Chwała bohaterom i ich rumakom

valete!
ps
wielu sławnych, a dziś zapomnianych jak Tomasz Dąbrowa, Wincenty Wojna czy Lacki, rycerzy polsko-litewskich walczyło tamtego dnia, min sławny zagończyk  późniejszej wojny z Moskwa o Smoleńsk etc imć pan Aleksander Lisowski był towarzyszem husarskim w chorągwi husarskiej Wilamowskiego.
ps'
strona Mariusza Balcerka na Academia. edu i badania tegoż badacza nad bitwą.1 comment:

Dario T. W. said...

Michal Kadrinazi w temacie - https://kadrinazi.blogspot.com/2010/09/kircholm-1605-in-memoriam.html?m=1