Wednesday, October 3, 2018

Jozef Brandt - wyklady


u brodu

Salvete Omnes,
[in Polish]
jeden z moich ulubionych obrazów

30 września miała się zakończyć w Muzeum Narodowym w Warszawie wystawa prac Józefa Brandta -
 Wszechnica FWW opublikowała na swej stronie nagrania z wykładów na temat twórczości Jozefa Brandta.

Pewnie możemy zacząć od wykładu o samym panie Józefie i jego sukcesach w sztuce i życiu - Przemysława Głowackiego.

.... następnie 'Jak ubrać husarza' - Anna Straszewska i wydaje mi się dość ciekawa prezentacja tematu kolekcji broni i ubiorów Józefa Brandta jak i o tworzeniu wyobrażeń historycznych w malarstwie Brandta. Choć nie wolna od błędów rzeczowych - eg siodło polskie nazwane husarskim czy dywagacje na temat skrzydeł husarskich.
kupcy żydowscy w drodze na jarmark w Bałcie

Wykład Tomasza Mleczeka, który także obejrzałem w całości, jest mieszkanka ciekawych informacji oraz niestety mitów czy przeinaczeń. Ale opowiedziany z werwa i pasja.


  Bardzo ciekawy wykład o warsztacie twórczym Józefa Brandta - Anna Lewandowska


Valete!

1 comment:

Dario T. W. said...

Brak niestety wykładu o koniach w malarstwie mistrza Józefa..
co nieco jest w tej książce z okresu PRL-u ale trzeba ostrożnie ja użytkować - Halina Cękalska-Zborowska 'Kon malowany'