Friday, September 10, 2021

Rusinowski i jego poczet husarski AD 1616

 Salvete Omnes.

[Polish]

wrzesień z punktu widzenia historii naszej nie jest łatwym miesiącem na wspominanie  - min. głownie dlatego, że  wszyscy zdają się pamiętać li tylko klęskę i tragedię roku AD1939 (i całej wojny 1939-45 i późniejszego okresu partyzanckiej wojny z najazdem ZSRR i consortes), zapominając o wielkich przewagach naszych przodków i klęskach zadanych wrogom naszym w bitwach potkaniowych, walnych, zagonach i oblężeniach etc w epoce staropolskiej.

A właśnie w  tym miesiącu przypada rocznica, i to okrągła bo czterysetna, jednej z najważniejszych i największych  bitew epoki staropolskiej - Chocimia 1621AD, gdzie połączone armie Rzeczpospolitej i przy udziale kozaków zaporoskich zwycięsko starły się z samym sułtanem Osmanem II i  całą potęgą Imperium Osmańskiego i jego wasali na terenie księstwa Mołdawii w warownym obozie wokół zamku i   miasteczka Chocim nad Dniestrem (dzisiaj Ukraina).

Dzisiaj chciałbym zapoczątkować serie wypisów na temat tej pomyślnej bitwy, kampanii oraz jej uczestników zamieszczając tutaj opis wyposażenia pocztu husarskiego mości pana Stanisława  Rusinowskiego  z AD 1616, pocztu typowego do epoki, bo na 3 konie tj towarzysz i 2 pocztowych, - zaczerpnięty z książki Radosława Sikory pt 'Wypisy źródłowe do dziejów husarii' , strony 107-109- jednej z ważniejszych prac wydanych ostatnimi czasy dotyczących historii najpiękniejszej jazdy świata - naszej skrzydlatej husarii.

Poczet ten i inne poczty z roty husarskiej Jarosza Sienkiewicza idącej taborem pod Smoleńsk AD 1616, na wezwanie hetmana Jana Karola Chodkiewicza, zostały napadnięte i ograbione przez swawolne żołdactwo na grobli 'na strzelanie z łuku oddalonej' od miasta Hłusk w Wielkim Księstwie Litewskim.

Towarzysza pana Stanisława Rusinowskiego szkody:
parepę pod nim postrzelono i zabito złotych pięćdziesiąt, 

konia jezdnego postrzelono na powodzie złotych dwieście, 

żywności wozów cztery, z rozmaitymi leguminami złotych pięćdziesiąt pięć, 

wóz z czterema końmi siwymi, kosztowały konie złotych sto, za wóz kryty złotych dwadzieścia, 

zbroi polerowanych z szyszakami trzy złotych sześćdziesiąt, 

namiot turecki złoty pięćdziesiąt, zarękawia drobnego par dwie złotych pięćdziesiąt, strzelby różnych sztuk sześć,

złotych pięćdziesiąt, olstra z aksamitnymi workami cztery złotych osiem, koncerzy dwa złotych dziesięć, 

siodeł husarskich trzy złotych trzydzieści, nagłówków trzy z uździeniczkami złotych pięć, kord złotych cztery, 

półszorek nowy złotych osiem, puśliska dwoje złotych dwa, popręgi dwa kirem podszyte złotych dwa, delia czerwona,

pętlice czerwone, szlamami podszyta złotych czterdzieści, kurta czerwona falendyszowa, 

pętlice złote, guzików złocistych trzydzieści złotych dwadzieścia,

guzów złocistych tuzinów pięć w cętki robionych złotych dwadzieścia pięć. 

Rekognicyja do wojska na złotych dwadzieścia pięć, tamże i listy rozmaite i oblig tamże do wojska 

na koń sto pięćdziesiąt litewskich, chusty białe złotych dwadzieścia, czapka falendyszu czerwonego misiurka,

 w niej wyłogi sipskie złotych sześć falendyszu czerwonego łokci sześć, złotych osiemnaście, 

lazurowego[falendyszu] łokci trzy złotych dziewięć, butów safianowych z ostrogami par sześć złotych sześć, 

pościel, materace, kołdra, płotek, wały, poduszki atłasowe złotych pięćdziesiąt, welense trzy złotych dwanaście, 

szuflada z ładunkami, prochami, formami, ołowiem z bastrumentami i drobiazgami rozmaitymi żelaznymi złotych dwadzieścia, 

korzenia za złotych dziesięć, kobiercy tureckich trzy złotych dwadzieścia cztery, magierka preszburska złotych trzy. 

Stajenne rzeczy, koce, prześcieradła, deki, kulany, wyciągacze, popręgi, kantary, uździeniczki, rynkgorty, zgrzebła i 

insze drobne stajenne rzeczy złotych dwadzieścia, sukna brzezińskiego łokci piętnaście złotych cztery, 

kuchenne rzeczy złotych dziesięć, czeladnych rzeczy osiem sukni pachołków, chusty białe, kożuchy, koców złotych czterdzieści.”

 

W toku prywatnej korespondencji z  dr Radosława Sikory  na temat wielkości pocztu mości pana Rusinowskiego, otrzymałem taką informacje co do składu tego pocztu, którą poniżej zamieszczam i za którą dziękuję:
 

'Poczet ten posiadał: 1 towarzysza, 8 czeladników (z tego 2 pocztowych i 6 luźnych), 5 wozów.

Prawdopodobnie 12 koni do wozów, 2 konie dla towarzysza (parepa i jezdny), 2 konie dla pocztowych, 1 koń dla luźnego (17 koni).' 

 

wygląd pocztu zilustrowałem taką oto grafiką specjalnie wykonaną na te okazję -


nota bene całość cytowanego źródła jest opatrzona przypisami, i można sobie postudiować te i inne dokumenty źródłowe w wyżej wymienionej pracy.

Valete


No comments: