Thursday, June 14, 2018

Kochanowskiego Glinka Bialogrzywy et Czapski

Salvete Omnes,


[in Polish]
Jan Kochanowski z Czarnolasu napisał był fraszkę Nagrobek koniowi, (Fraszki Księgi Trzecie) w stylu epitafiow rzymskich (tutaj mamy przykład takowego epitafium z II wieku AD, dzisiaj w muzeum w Weronie, Italia - angielskie tłumaczenie z łaciny tamze - You, who outran the wandering birds & beat the winds, graze no longer in the Tuscan or Siculan woods, but in this tomb  - - po polsku z angielskiego na szybko: Ty, który prześcigałeś wędrujące ptaki i wygrywałeś z wiatrem [zawody], paść się więcej nie będziesz w toskańskich czy sycylijskich borach  lecz w tymże grobie ).

Tym cię marmorem uczcił twój pan żałościwy
Pomniąc na twoją dzielność Glinko białogrzywy!
A tyś był dobrze godzien, nie podległszy skazie,
Swiecić na wielkiem niebie przy lotnym Pegazie.
Ach nieboże! toś ty mógł z wiatry w zawód biegać,
A nie mogłeś nieszczęsny śmierci się wybiegać.


Karol Miller pinxit

Marian Hutten-Czapski napisał był Historie powszechna konia w 3 tomach, do której dodał album z własnymi [sic!] grafikami, min z końmi polskimi 
 ValeteNo comments: